Läslista/referenser

Boken bygger till största delen på mina och andra mäns upplevelser av sina skilsmässor och separationer. Men, jag har också läst en hel del böcker varav en del faktiskt gav bra perspektiv på de upplevelser jag var med om. På den här sidan listar jag de böcker jag rekommenderar även till andra:

Böcker

Alfvén, Malin, Hofsten, Kristina, Skilsmässan – om barn och föräldrar, Prisma, 2004

Bassof, S, Evelyn, Mor och son – att fostra pojkar till starka och varma män, Svenska Dagbladets Förlag, 1995

Cullberg, Johan, Kris och utveckling, Natur och Kultur, 2003

Ekman, Johan, Arnetz, Ulf, Ahmad, Abdulbaghi, Stress – individen, samhället, organisationen, molekylerna, Liber, 2005

Goldstein, Sol, Skilsmässa och föräldraskap, Bokförlaget Legenda, 1984

Jewett Jarratt, Claudia, Barn som sörjer – att hjälpa barn att klara av separationer och förluster, Slussens Bokförlag, 1995

Wennberg, Bodil, Wennberg, Suzanne, Bortom nöd och lust – hur man överlever en skilsmässa, Natur och Kultur, 2002

Sinkkonen, Jari, Tillsammans med Pappa, Forum, 1998

Sveland, Maria, Wennstam, Katarina, Happy, happy: en bok om skilsmässa, Bokförlaget Atlas, 2011

Statistiska Centralbyrån, Barnfamiljer – om familjesammansättning och separationer, SCB

Teleman, Örjan, Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa, Norstetds Juridik, 2003

Winn, Denise, Män om skilsmässa – 26 djupintervjuer, Bokförlaget Forum, 1988

Öberg, Bente, Öberg, Gunnar, Nu går jag! – en bok om skilsmässa och vårdnadskonflikter, Wahlström & Widstrand, 1978

Öberg, Bente, Öberg, Gunnar, Samarbetssamtal – en väg till fortsatt föräldraskap, Mareld, 2006

Öberg, Bente, Öberg, Gunnar, Vuxna skilsmässobarn berättar, Norstedts Akademiska Förlag, 2002

Artiklar som finns på Internet

 “I’ve Kept It That Way on Purpose”: Adolescents’ Management of Negative Parental Relationship Traits after Divorce and Separation, Journal of Contemporary Ethnography October 2008 37: 586-618,

Adult Children of Divorce and Intimate Relationships: Implications for Counseling, The Family Journal October 2003 11: 364-373

 Friendly and Antagonistic Contact Between Former Spouses After Divorce: Patterns and Determinants, Journal of Family Issues November 2005 26: 1131-1163

Transnational Relations Between Perceived Parental Acceptance and Personality Dispositions of Children and Adults. A Meta-Analytic Review, Abdul Khaleque, Ronald P. Rohner, University of Connecticut, Storrs, ct, usa