Krisens fyra faser

En av de viktigaste lärdomarna jag fått med mig av min skilsmässa var att vi människor faktiskt är gjorda för att hantera kriser. Vi är till och med bra på det – det är ingen som berättat det bara. Men,  för att kunna använda oss av denna styrka så är det en stor hjälp att vi förstår hur krishanteringen fungerar just under en så allvarlig känslomässig kris som en skilsmässa är.

För att ta reda på det så lärde jag mig så mycket jag kunde om manlig krishantering. Jag läste böcker, rapporter och avhandlingar, men mest av allt så pratade jag med andra män som varit med om samma sak. Vi pratade inte bara om hur de upplevde skilsmässan och sin partners agerande, utan också om de kände att det fanns olika faser i deras kris och i så fall – vilka var de?

Ju mer jag läste på om ämnet fastnade jag för en beskrivning som myntades av psykiatern Johan Cullberg. Han delar upp krishanteringen i fyra faser som går från den första chocken till den slutliga nyorienteringen – den som tar vid när man är verkligen är färdig med sin kris, när den blivit ointressant och man upplever att resten av världen plötsligt står där och väntar med öppna armar

Jag har använt de fyra stegen för att de delar upp resan på ett relevant sätt och förhoppningsvis gör de att du som är med om en skilsmässa får riktmärken som hjälper dig att stämma av var i din kris du är. Kanske får du också en bild av hur långt du har kvar och när du är framme vid resans slut.

De fyra stegen är:
Chocken – den första tiden, när livet vänds upp och ner och hjärnan får för många intryck att hantera
Reaktionen – när chocken lagt sig och behovet att identifiera läget och förstå tar över
Bearbetningen – all information som samlats in läggs i prydliga högar så att man får en karta över livet och en stabil plattform att stå på
Nyorienteringen – krisen börjar gå över och steg för steg öppnar sig dörrarna för det nya livet – med den nya person man blivit

Jag beskriver boken som en kompisguide från skitliv till ditt liv – och det är ett sätt att väldigt konkret beskriva den här resan man är med om. Och det faktum att om man jobbar med krisen så kommer man ur den som en delvis ny, uppdaterad version av sig själv. En man som har bättre koll på vem man är just nu, just här och med bättre förutsättningar att skapa ett nytt liv utifrån de behov och önskemål man faktiskt har, så här mitt i livet.